KODY PKD 2007 - Podklasa 86.23.Z

86.23.Z - Praktyka lekarska dentystyczna

Opis podklasy:

86.23.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • praktyki dentystyczne o charakterze ogólnym lub specjalistycznym np. periodontologia, ortodoncja, operacje dentystyczne.

 Podklasa ta nie obejmuje:

  •  produkcji sztucznych zębów, protez zębowych i aparatów ortodontycznych przez techników, którzy ich nie dopasowują pacjentom, sklasyfikowanej w 32.50.Z,
  • działalności szpitali, sklasyfikowanej w 86.10.Z,
  •  pomocniczej działalności dentystycznej, tj. higienistek i asystentek dentystycznych, sklasyfikowanej w 86.90.E.

Przydadne narzędzia