KODY PKD 2007 - Podklasa 86.21.Z

86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna

Opis podklasy:

86.21.Z

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności szpitali, sklasyfikowanej w 86.10.Z,
  • praktyki lekarskiej specjalistycznej, sklasyfikowanej w 86.22.Z,
  • praktyki lekarskiej dentystycznej, sklasyfikowanej w 86.23.Z,
  • działalności fizjoterapeutycznej, sklasyfikowanej w 86.90.A,
  • działalności paramedycznej, sklasyfikowanej w 86.90.D.

Przydadne narzędzia