KODY PKD 2007 - Podklasa 86.22.Z

86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna

Opis podklasy:

86.22.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • porady, diagnostykę i leczenie świadczone przez lekarzy specjalistów, włączając chirurgów.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności szpitali, sklasyfikowanej w 86.10.Z,
  •  praktyki lekarskiej dentystycznej, sklasyfikowanej w 86.23.Z,
  • działalności fizjoterapeutycznej, sklasyfikowanej w 86.90.A,
  •  działalności paramedycznej, sklasyfikowanej w 86.90.D.

Przydadne narzędzia