KODY PKD 2007 - Podklasa 17.23.Z

17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych

Opis podklasy:

17.23.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję papieru drukarskiego i piśmiennego gotowego do użycia,
  • produkcję papieru do drukarek komputerowych gotowego do użycia,
  • produkcję papieru samokopiującego gotowego do użycia,
  • produkcję kalki maszynowej lub ołówkowej oraz szablonów z papieru gotowych do użycia,
  • produkcję papieru samoprzylepnego (powlekanego klejem lub gumowanego) gotowego do użycia,
  • produkcję kopert i kart pocztowych,
  • produkcję pudełek, torebek, portfeli i zestawów obejmujących pewien asortyment materiałów piśmiennych,
  • produkcję szkolnych i pozostałych artykułów piśmiennych (zeszyty, notesy, segregatory, rejestry, księgi rachunkowe, formularze itp.), w przypadku gdy informacje w nich drukowane są mało istotne.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • drukowania na wyrobach z papieru, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 18.1.

Przydadne narzędzia