KODY PKD 2007 - Podklasa 25.21.Z

25.21.Z - Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

Opis podklasy:

25.21.Z

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji pieców elektrycznych i podgrzewaczy wody, sklasyfikowanej w 27.51.Z.

Przydadne narzędzia