KODY PKD 2007 - Podklasa 25.11.Z

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Opis podklasy:

25.11.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję metalowych szkieletów konstrukcji dla budownictwa i ich części (wieży, masztów, kratownic, mostów itp.),
  • produkcję metalowych szkieletów konstrukcyjnych dla przemysłu (szkieletów dla pieców hutniczych, urządzeń dźwigowych i podnośnikowych itp.),
  • produkcję prefabrykowanych budynków, głównie z metalu, takich jak:
  1. baraki instalowane na miejscu budowy, modułowe elementy pawilonów wystawowych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji części dla kotłów okrętowych i energetycznych, sklasyfikowanej w 25.30.Z,
  • produkcji gotowych elementów torów kolejowych, sklasyfikowanej w 25.99.Z,
  • produkcji sekcji statków, sklasyfikowanej w 30.11.Z.

Przydadne narzędzia