KODY PKD 2007 - Podklasa 28.95.Z

28.95.Z - Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego

Opis podklasy:

28.95.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję maszyn do wytwarzania pulpy papierowej,
  • produkcję maszyn do wytwarzania papieru i tektury,
  • produkcję maszyn do wytwarzania artykułów z papieru lub tektury.

Przydadne narzędzia