KODY PKD 2007 - Podklasa 31.01.Z

31.01.Z - Produkcja mebli biurowych i sklepowych

Opis podklasy:

31.01.Z

Podklasa ta obejmuje produkcję mebli dowolnego typu, z dowolnego materiału, używanych w różnych miejscach i różnych celach, z wyłączeniem mebli z kamienia, betonu, ceramiki.

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję krzeseł i siedzeń do pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, hoteli, restauracji oraz budynków publicznych,
  • produkcję krzeseł i siedzeń teatralnych, kinowych itp.,
  • produkcję specjalnych mebli sklepowych: lad, gablot wystawowych, półek itp.,
  • produkcję mebli biurowych,
  • produkcję stołów laboratoryjnych, stołków i pozostałych siedzeń wykorzystywanych w laboratoriach, pozostałych mebli laboratoryjnych, np. szafek,
  • produkcję mebli wykorzystywanych w kościołach, szkołach lub restauracjach,
  • produkcję wózków dekoracyjnych wykorzystywanych w restauracjach.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji tablic do pisania, sklasyfikowanej w 28.23.Z,
  • mocowania i instalowania mebli modułowych stałych, montażu ścianek działowych, stałego wyposażenia meblowego, sklasyfikowanych w 43.32.Z.

Przydadne narzędzia