KODY PKD 2007 - Podklasa 25.91.Z

25.91.Z - Produkcja pojemników metalowych

Opis podklasy:

25.91.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję pojemników metalowych o pojemności <= 300 litrów, takich jak: kubły, wiadra, puszki, kosze, skrzynki.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji zbiorników i cystern, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 25.2.

Przydadne narzędzia