KODY PKD 2007 - Podklasa 28.29.Z

28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis podklasy:

28.29.Z

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję urządzeń do mierzenia masy (z wyłączeniem wag laboratoryjnych), takich jak:
 1. wagi domowe i sklepowe, wagi pomostowe, wagi do ważenia ciągłego, odważniki itp.,
 • produkcję maszyn i aparatury filtrującej i oczyszczającej ciecze,
 • produkcję urządzeń do rozrzucania, rozpraszania i rozpylania cieczy lub proszków, takich jak:
 1. pistolety natryskowe, gaśnice, maszyny do oczyszczania strumieniem piasku, urządzenia do czyszczenia strumieniem pary itp.,
 • produkcję urządzeń do pakowania lub zawijania towarów, takich jak:
 1. urządzenia napełniające, zamykające, kapslujące lub etykietujące itp.,
 • produkcję maszyn do mycia i suszenia butelek oraz do gazowania napojów,
 • produkcję urządzeń destylacyjnych i rektyfikacyjnych dla rafinerii ropy naftowej, przemysłu chemicznego, przemysłu produkującego napoje itp.,
 • produkcję gazogeneratorów,
 • produkcję maszyn do kalandrowania, walcowania oraz walców do tych maszyn, z wyłączeniem do metalu i szkła,
 • produkcję wirówek, z wyłączeniem wirówek do mleka i wirówkowych suszarek do odzieży,
 • produkcję uszczelek i podobnych złączy wykonanych z różnych materiałów lub warstw z tego samego materiału,
 • produkcję automatów sprzedających towary,
 • produkcję poziomic, taśm mierniczych i podobnych narzędzi ręcznych, narzędzi precyzyjnych obsługiwanych przez operatora, z wyłączeniem optycznych,
 • produkcję nieelektrycznego sprzętu do spawania i lutowania,
 • produkcję chłodni kominowych i podobnych do bezpośredniego chłodzenia wody obiegowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji czułych wag w rodzaju stosowanych w laboratoriach, sklasyfikowanej w 26.51.Z,
 • produkcji chłodziarek i zamrażarek oraz wentylatorów dla gospodarstw domowych, sklasyfikowanej w 27.51.Z,
 • produkcji elektrycznych narzędzi do spawania i lutowania, sklasyfikowanej w 27.90.Z,
 • produkcji urządzeń do opryskiwania wykorzystywanych w rolnictwie, sklasyfikowanej 28.30.Z,
 • produkcji urządzeń do walcowania metalu lub szkła oraz walców do tych urządzeń, sklasyfikowanej w 28.91.Z, 28.99.Z,
 • produkcji suszarni do produktów rolniczych, sklasyfikowanej w 28.93.Z,
 • produkcji maszyn do filtrowania lub oczyszczania żywności, sklasyfikowanej w 28.93.Z,
 • produkcji wirówek do mleka, sklasyfikowanej w 28.93.Z,
 • produkcji przemysłowych suszarek do odzieży, sklasyfikowanej w 28.94.Z,
 • produkcji maszyn drukujących na tkaninach, sklasyfikowanej 28.94.Z.

Przydadne narzędzia