KODY PKD 2007 - Podklasa 23.69.Z

23.69.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

Opis podklasy:

23.69.Z

Podklasa ta obejmuje produkcję pozostałych wyrobów z betonu, gipsu, cementu lub ze sztucznego kamienia, takich jak:

  • posągi, rzeźby, płaskorzeźby, meble, wazony, doniczki itp.

Przydadne narzędzia