KODY PKD 2007 - Podklasa 25.29.Z

25.29.Z - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

Opis podklasy:

25.29.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję zbiorników, cystern i podobnych pojemników metalowych, wykorzystywanych do magazynowania i przy produkcji,
  • produkcję pojemników metalowych do przechowywania sprężonego lub ciekłego gazu.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji metalowych beczek, bębnów, puszek, wiader, pudełek i podobnych wyrobów o pojemności <= 300 litrów, sklasyfikowanej w 25.91.Z, 25.92.Z,
  • produkcji kontenerów przystosowanych do przewozu środkami transportu, sklasyfikowanej w 29.20.Z.

Przydadne narzędzia