KODY PKD 2007 - Podklasa 28.25.Z

28.25.Z - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych

Opis podklasy:

28.25.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję przemysłowych urządzeń chłodniczych i zamrażających,
  • produkcję urządzeń klimatyzacyjnych, włączając do pojazdów samochodowych,
  • produkcję wentylatorów nieprzeznaczonych dla gospodarstw domowych,
  • produkcję wymienników ciepła,
  • produkcję urządzeń do skraplania powietrza lub gazu,
  • produkcję wentylatorów (dachowych, szczytowych itp.).

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji chłodziarek i zamrażarek oraz wentylatorów dla gospodarstw domowych, sklasyfikowanej w 27.51.Z,

Przydadne narzędzia