KODY PKD 2007 - Podklasa 26.52.Z

26.52.Z - Produkcja zegarków i zegarów

Opis podklasy:

26.52.Z

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję zegarków i zegarów wszelkich typów, włączając mechanizmy zegarowe montowane na płytach czołowych urządzeń,
 • produkcję kopert zegarów i zegarków, włączając koperty z metali szlachetnych,
 • produkcję urządzeń rejestrujących czas oraz urządzeń z mechanizmem zegarowym lub silnikiem synchronicznym do pomiaru, rejestrowania lub wskazywania zarejestrowanych przedziałów czasowych, takich jak:
 1. parkometry,
 2. czasomierze,
 3. datowniki,
 4. regulatory programowe,
 • produkcję wyłączników czasowych i pozostałych urządzeń wyzwalających z mechanizmem zegarowym lub silnikiem synchronicznym:
 1. zamki z regulatorem czasowym,
 • produkcję części do zegarów i zegarków:
 1. mechanizmów do wszelkiego typów zegarów i zegarków,
 2. sprężyn, kamieni, tarcz, wskazówek, płytek, mostków i pozostałych części,
 3. kopert i obudów zegarków i zegarów, z dowolnego materiału.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji pasków do zegarków z materiałów niemetalicznych (tj. tekstylnych, skórzanych, z tworzyw sztucznych), sklasyfikowanej w 15.12.Z,
 • produkcji pasków do zegarków z metali szlachetnych, sklasyfikowanej w 32.12.Z,
 • produkcji pasków do zegarków z metali nieszlachetnych, sklasyfikowanej w 32.13.Z.

Przydadne narzędzia