KODY PKD 2007 - Podklasa 56.21.Z

56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Opis podklasy:

56.21.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • przygotowywanie i dostarczanie żywności świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę, na określone uroczystości do miejsc przez niego wyznaczonych,
  • przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 10.89.Z,
  • sprzedaży detalicznej gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 47.

Przydadne narzędzia