KODY PKD 2007 - Podklasa 41.10.Z

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Opis podklasy:

41.10.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • realizację projektów budowlanych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, sklasyfikowanych w 41.20.Z,
  • działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

Przydadne narzędzia