KODY PKD 2007 - Podklasa 42.91.Z

42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

Opis podklasy:

42.91.Z

Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:

  • dróg wodnych, portów morskich i rzecznych, przystani, śluz itp.,
  • zapór wodnych oraz grobli (wały ochronne, rowy odwadniające)

oraz

  • pogłębianie dna dróg wodnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

Przydadne narzędzia