KODY PKD 2007 - Podklasa 43.11.Z

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Opis podklasy:

43.11.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • rozbiórkę i burzenie budynków i pozostałych obiektów budowlanych.

Przydadne narzędzia