KODY PKD 2007 - Podklasa 56.10.B

56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne

Opis podklasy:

56.10.B

Podklasa ta obejmuje działalność:

  • obwoźnych sprzedawców lodów,
  • wózków z żywnością,
  • przyczep gastronomicznych,
  • związaną z przygotowywaniem żywności na straganach.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży detalicznej żywności z automatów, sklasyfikowanej w 47.99.Z.

Przydadne narzędzia