KODY PKD 2007 - Podklasa 47.54.Z

47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis podklasy:

47.54.Z

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży detalicznej sprzętu audiowizualnego, sklasyfikowanej w 47.43.Z.

Przydadne narzędzia