KODY PKD 2007 - Podklasa 47.62.Z

47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis podklasy:

47.62.Z

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną gazet i artykułów piśmiennych, takich jak: pióra, ołówki, papier itp.

Przydadne narzędzia