KODY PKD 2007 - Podklasa 47.65.Z

47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis podklasy:

47.65.Z

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną gier i zabawek, wykonanych z dowolnych materiałów.

 Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży detalicznej konsoli do gier wideo, sklasyfikowanej w 47.41.Z,
  • sprzedaży detalicznej oprogramowania standardowego, włączając gry wideo, sklasyfikowanej w 47.41.Z.

Przydadne narzędzia