KODY PKD 2007 - Podklasa 47.63.Z

47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis podklasy:

47.63.Z

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

  • nagrań muzycznych, taśm wideo i audio, płyt CD i DVD,
  • czystych taśm, płyt i dyskietek.

Przydadne narzędzia