KODY PKD 2007 - Podklasa 47.25.Z

47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis podklasy:

47.25.Z

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych i bezalkoholowych bez ich konsumpcji na miejscu.

Przydadne narzędzia