KODY PKD 2007 - Podklasa 47.72.Z

47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis podklasy:

47.72.Z

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

  • obuwia,
  • artykułów ze skóry,
  • przyborów podróżnych ze skóry i jej substytutów.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży detalicznej artykułów sportowych (włączając specjalistyczne obuwie sportowe, np. buty narciarskie), sklasyfikowanej w 47.64.Z.

Przydadne narzędzia