KODY PKD 2007 - Podklasa 47.21.Z

47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis podklasy:

47.21.Z

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

  • świeżych owoców i warzyw,
  • przygotowanych lub zakonserwowanych owoców i warzyw.

Przydadne narzędzia