KODY PKD 2007 - Podklasa 47.30.Z

47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Opis podklasy:

47.30.Z

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

  • paliwa do pojazdów silnikowych,
  • smarów i płynów chłodzących dla pojazdów silnikowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży hurtowej paliw, sklasyfikowanej w 46.71.Z,
  • sprzedaży detalicznej skroplonego gazu ziemnego do gotowania albo ogrzewania, sklasyfikowanej w 47.78.Z.

Przydadne narzędzia