KODY PKD 2007 - Podklasa 47.29.Z

47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis podklasy:

47.29.Z

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

  • wyrobów mleczarskich i jaj,
  • pozostałych artykułów żywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Przydadne narzędzia