KODY PKD 2007 - Podklasa 47.89.Z

47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

Opis podklasy:

47.89.Z

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną prowadzoną na straganach i targowiskach pozostałych wyrobów, takich jak:

  • dywany i chodniki,
  • książki,
  • gry i zabawki,
  • urządzenia domowe i elektroniczne powszechnego użytku,
  • nagrania muzyczne i nagrania wideo.

Przydadne narzędzia