KODY PKD 2007 - Podklasa 47.23.Z

47.23.Z - Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis podklasy:

47.23.Z

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną ryb i innych owoców morza oraz otrzymywanych z nich wyrobów.

Przydadne narzędzia