KODY PKD 2007 - Podklasa 47.43.Z

47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis podklasy:

47.43.Z

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

  • sprzętu radiowo-telewizyjnego,
  • sprzętu audiowizualnego,
  • odtwarzaczy i nagrywarek CD i DVD itp.

Przydadne narzędzia