KODY PKD 2007 - Podklasa 47.82.Z

47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

Przydadne narzędzia