KODY PKD 2007 - Podklasa 47.81.Z

47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

Opis podklasy:

47.81.Z

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży detalicznej gotowej żywności przeznaczonej do bezpośredniej konsumpcji (sprzedaż obwoźna), sklasyfikowanej w 56.10.B.

Przydadne narzędzia