KODY PKD 2007 - Podklasa 46.43.Z

46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

Opis podklasy:

46.43.Z

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

  • elektrycznych urządzeń użytku domowego,
  • sprzętu radiowo-telewizyjnego,
  • artykułów fotograficznych i optycznych,
  • elektrycznych urządzeń grzewczych,
  • nagranych taśm audio i wideo, płyt CD i DVD.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży hurtowej czystych taśm audio i wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 46.52.Z,
  • sprzedaży hurtowej maszyn do szycia, sklasyfikowanej w 46.64.Z.

Przydadne narzędzia