KODY PKD 2007 - Podklasa 46.51.Z

46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Opis podklasy:

46.51.Z

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży hurtowej części elektronicznych, sklasyfikowanej w 46.52.Z,
  •  sprzedaży hurtowej maszyn i urządzeń biurowych (z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych), sklasyfikowanej w 46.66.Z.

Przydadne narzędzia