KODY PKD 2007 - Podklasa 46.22.Z

46.22.Z - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

Opis podklasy:

46.22.Z

Podklasa ta obejmuje także sprzedaż hurtową cebulek kwiatów i roślin.

Przydadne narzędzia