KODY PKD 2007 - Podklasa 46.65.Z

46.65.Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

Opis podklasy:

46.65.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • sprzedaż hurtową wyrobów sklasyfikowanych w 31.01.Z.

Przydadne narzędzia