KODY PKD 2007 - Podklasa 46.90.Z

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Opis podklasy:

46.90.Z

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową różnych wyrobów bez określonej specjalizacji.

Przydadne narzędzia