KODY PKD 2007 - Podklasa 46.77.Z

46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Opis podklasy:

46.77.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • sprzedaż hurtową metalowych i niemetalowych odpadów i złomu oraz materiałów przeznaczonych do recyklingu, włącznie ze zbieraniem, sortowaniem, wymontowywaniem części nadających się do wielokrotnego użycia, ze zużytych wyrobów takich jak samochody; pakowanie, przepakowywanie, magazynowanie i dostarczanie, ale bez procesu dalszego przekształcenia,
  • odsprzedaż części nadających się do użytku, wymontowywanych z wycofanych z eksploatacji samochodów, statków, komputerów, telewizorów i innych wyrobów.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • zbierania odpadów z gospodarstw domowych i pochodzenia przemysłowego, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 38.1,
  • obróbki odpadów, niezdatnych do wykorzystania w przemysłowym procesie produkcji, lecz przeznaczonych do usunięcia, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 38.2,
  • przetwarzania odpadów i złomu oraz pozostałych materiałów na surowce wtórne, gdzie wymaganym sposobem przetwarzania odpadów jest ich przekształcenie mechaniczne lub chemiczne (wyprodukowane surowce wtórne nadają się do bezpośredniego użytku w przemysłowym procesie produkcji i nie są nowym produktem finalnym), sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 38.3,
  • demontażu wszelkiego rodzaju wyrobów i urządzeń wycofanych z eksploatacji (samochodów, statków, komputerów, telewizorów i pozostałych wyrobów) w celu odzyskania surowców, sklasyfikowanego w 38.31.Z,
  • złomowania statków, sklasyfikowanego w 38.31.Z,
  • zgniatania samochodów w procesie mechanicznym, sklasyfikowanego w 38.32.Z,
  • sprzedaży detalicznej artykułów używanych, sklasyfikowanej w 47.79.Z.

Przydadne narzędzia