KODY PKD 2007 - Podklasa 46.71.Z

46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Opis podklasy:

46.71.Z

Podklasa ta obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową paliw, smarów, olejów, takich jak:

  • węgiel drzewny, węgiel, koks, drewno opałowe, ciężka benzyna,
  • ropa naftowa, olej surowy, olej napędowy, benzyna, paliwo olejowe, olej opałowy, nafta,
  • gazy ziemne skroplone, butan, propan, mieszanki propan-butan,
  • oleje smarowe i smary, produkty rafinacji ropy naftowej.

Przydadne narzędzia