KODY PKD 2007 - Podklasa 46.76.Z

46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Opis podklasy:

46.76.Z

Podklasa ta obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową:

  • tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
  • gumy,
  • włókien tekstylnych itp.,
  • papieru w belkach,
  • kamieni szlachetnych i półszlachetnych oraz pereł.

Przydadne narzędzia