KODY PKD 2007 - Podklasa 46.74.Z

46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Opis podklasy:

46.74.Z

Podklasa ta obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową:

  • drobnych wyrobów metalowych i zamków,
  • łączników i armatury,
  • grzejników gorącej wody,
  • instalacyjnego sprzętu sanitarnego: rur, złączek, uszczelek, zaworów, trójników, rur gumowych itp.,
  • narzędzi: młotków, pił, wkrętaków i pozostałych narzędzi ręcznych.

Przydadne narzędzia