KODY PKD 2007 - Podklasa 46.21.Z

46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Opis podklasy:

46.21.Z

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

  • zboża i nasion,
  • owoców oleistych,
  • nieprzetworzonego tytoniu,
  • pasz dla zwierząt oraz surowych produktów rolniczych, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży hurtowej włókien tekstylnych, sklasyfikowanej w 46.76.Z.

Przydadne narzędzia