KODY PKD 2007 - Podklasa 70.21.Z

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

Opis podklasy:

70.21.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • doradztwo i bezpośrednią pomoc, włączając lobbing dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • reklamy i działalności związanej z prowadzeniem kampanii reklamowych w środkach masowego przekazu, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 73.1,
  • badań rynku i opinii publicznej, sklasyfikowanych w 73.20.Z.

Przydadne narzędzia