KODY PKD 2007 - Podklasa 43.31.Z

43.31.Z - Tynkowanie

Opis podklasy:

43.31.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • wykonywanie w budynkach i budowlach tynków lub sztukaterii wewnętrznych i zewnętrznych, włączając zakładanie siatek i listew podtynkowych.

Przydadne narzędzia