KODY PKD 2007 - Podklasa 77.32.Z

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Opis podklasy:

77.32.Z

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej bez obsługi, m.in.:

  • dźwigów samochodowych,
  • rusztowań i platform roboczych, bez ich wznoszenia i demontażu.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych i inżynierii lądowej i wodnej, z obsługą, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 43.

Przydadne narzędzia