KODY PKD 2007 - Podklasa 77.31.Z

77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

Opis podklasy:

77.31.Z

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę bez obsługi:

  • maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych sklasyfikowanych w 28.30.Z.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wynajmu maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych z obsługą, sklasyfikowanego w 01.61.Z, 02.40.Z.

Przydadne narzędzia