KODY PKD 2007 - Podklasa 77.39.Z

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis podklasy:

77.39.Z

Podklasa ta obejmuje:

 • wynajem i dzierżawę pozostałych maszyn i urządzeń bez obsługi, zazwyczaj będących środkami produkcji:
  • silników i turbin,
  • obrabiarek,
  • urządzeń górniczych oraz do wydobywania ropy naftowej,
  • profesjonalnego sprzętu radiowego, telewizyjnego i łączności,
  • sprzętu do produkcji filmów,
  • sprzętu kontrolno-pomiarowego,
  • pozostałych maszyn i urządzeń stosowanych do badań naukowych, w handlu i przemyśle;
 • wynajem i dzierżawę środków transportu lądowego bez kierowcy (z wyłączeniem pojazdów samochodowych):
  • motocykli, przyczep kempingowych i turystycznych itp.,
  • pojazdów szynowych;
 • wynajem zwierząt (np. stad, koni wyścigowych),
 • wynajem kontenerów mieszkalnych lub biurowych,
 • wynajem pozostałych kontenerów,
 • wynajem palet.

Podklasa ta nie obejmuje:

 •  wynajmu rowerów, sklasyfikowanego w 77.21.Z,
 • wynajmu maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych bez obsługi, sklasyfikowanego w 77.31.Z,
 • wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej bez obsługi, sklasyfikowanego w 77.32.Z,
 • wynajmu maszyn i urządzeń biurowych (włącznie z komputerami) bez obsługi, sklasyfikowanego w 77.33.Z.

Przydadne narzędzia