KODY PKD 2007 - Podklasa 77.12.Z

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Opis podklasy:

77.12.Z

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę:

  • samochodów ciężarowych i pozostałych pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (> 3,5 t),
  • pojazdów kempingowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wynajmu samochodów ciężarowych i pozostałych pojazdów samochodowych do przewozu towarów, z kierowcą, sklasyfikowanego w 49.41.Z,
  • wynajmu motocykli, sklasyfikowanego w 77.39.Z.

Przydadne narzędzia