KODY PKD 2007 - Podklasa 77.11.Z

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Opis podklasy:

77.11.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • wynajem i dzierżawę samochodów osobowych i furgonetek (<= 3,5 t), bez kierowcy.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wynajmu samochodów osobowych i furgonetek z kierowcą, sklasyfikowanego w 49.32.Z.

Przydadne narzędzia